ශ්‍රී ලංකාව

යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ලංකාව පිළිබද සම්මත කළ යෝජනාව

0
යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව විසින් ශ්‍රී ලංකාව පිළිබද 2021 ජූනි මස 10 වැනිදා විශේෂ යෝජානාවක් සම්මත කර ගත්තේය. එම යෝජනාවේ සිංහල පරිවර්තනය   යුරෝපීය පාර්ලිමේන්තුව සිංහල අනුවාදය 2019-2024 P9_TA (2021) 0290 ශ්‍රී...

ජනප්‍රියම පුවත්

ලෝක පුවත්

ප්‍රංශය කෝවිඩ් නීති ලිහිල් කරයි – මුහුණු ආවරණ ඉවත් කරයි

0
• එළිමහනේ මුහුණු ආවරණ පැළදීම අනිවාර්ය නොවේ • රාත්‍රී ඇදිරිනීතිය ඉවත් කෙරේ ප්‍රංශ අග්‍රාමාත්‍ය ජීන් කැස්ටෙක්ස් “ඉතා ශුභ ආරංචියක්” නිවේදනය කළ අතර, රටේ බොහෝ ප්‍රදේශවල එළිමහනේ...

විමර්ෂණ